Beemster BIO

Detta är den goda, ekologiska medlemmen i Beemsterfamiljen!
Beemsterkorna äter gräs 4,5 meter under havsytan, på Beemster polderen. En polder är ett område som är skyddat av vallar. Fram till 1612 var detta havsbotten. Området blev år 1999 utnämnt til världsnaturarv av Unesco. Den speciella blå leran på havsbotten tillför gräset – och därmed osten - helt unika kvaliteter. Bland annat en högre naturlig salthalt samt en rikedom på mineraler, vilket gör mjölken sötare och krämigare.

Produktdata

ART nr 975
Nyckelord Komjölk, Pastöriserad, Eko/bio
Ursprungsland Holland
Förpackning 12 kg